Oduu Simbirtuu |

August 14, 2020

Sirna Gadaa barnoota idilee keessatti kennuuf hojj | Guutummaasaa>>

August 14, 2020

Hanqina itti fayyadama Afaan Oromoon walqabatee mu | Guutummaasaa>>

August 8, 2020

Barattoonni kutaa 8ffaafi 12ffaa ala jiran qormaat | Guutummaasaa>>

August 7, 2020

Weerarri dhibee vaayirasii koroonaa yoo hir’ate ba | Guutummaasaa>>

August 7, 2020

Guutamuun bishaan marsaa duraa hidha haaromsa gudd | Guutummaasaa>>

August 7, 2020

Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa dafee akka ta’ | Guutummaasaa>>

August 5, 2020

Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootum | Guutummaasaa>>

August 5, 2020

Magaalaa Finfineetti bara 2013 keessa kenniinsa ta | Guutummaasaa>>

August 5, 2020

Itoophiyaatti bishaan dhugaatii qulqulluu waliin g | Guutummaasaa>>

August 5, 2020

Naannoo Afaaritti lagni Awaash guutuun jiraattoonn | Guutummaasaa>>

Oduu Naannolee, Biyyoolessaafi Idil-Addunyaa hordofaa.

Oduu Idil-Addunyaa, Biyyolessaafi Naannolee.

Odeeffannoo

Piroomoo!
Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN

www.obnoromia.com

Zinabu Asrat OBN Director General

Look what’s happening!, our new website is online!

Zinabu Asrat OBN Director General

Xiinxala Siyaasaa

Ilaalcha Siyaasaa, Yaadaafi Xiinxala.

Muuxannoo fi Ilaalcha Ogeeyyii Siyaasaa.

Biizinasii

Xiinxalaafi Oduu Biizinasii

Oduu TV OBN

[yotuwp type="playlist" id="PLDT_is-4LXBhiO4j9WaJ0yqC3S-3yERgs" ]

Siyaasa.

Ilaalcha Siyaasaa Addunyaa, Afrikaa, Itoophiya fi Oromiyaa ogeessota siyaasaatiin.

Instagraamii irraa nu argattu!

at @OBNOromia to stay up to date with the latest.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @obnhq hordofaa.`` description=``TVn OBN Instaagraamii @obnhq jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBN Oromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Instagram Irra jirra!
Instagram has returned invalid data.