Odeeffannoowwan Aartii fi Bohaartii TV OBN irratti hordofaa!
Sagantaa Aartiifi Bohaartii

Oduu Ammee

  • Siyaasa:

  • Biizinasii:

  • Africa:

  • Biyyoolessa:

  • Biyyoolessa:

Sagantaa Aartii fi Bohaartii.

Sagantaa Aartii fi Bohaartii TV fi Raadiyoo

Abbaa Torbee Program

Hosted by Tigist Belayneh!

The best of the week's arts and culture news, covering books, art, film, architecture and more

Hosted by Tigist Belayneh!

Qophii Bashannana OBN

[yotuwp type="playlist" id="PLDT_is-4LXBj3wjZImyLr-g5zV_vQzdqP" ]

Kuusaa Agarsiisa Aartii.

Kuusaa Subbisaa, Tiyaatiraa fi agarsiisa adda addaa

Inistaagriraamii OBN Hordofaa!

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Inistaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamii irra jirra
Instagram did not return a 200.