Oduu

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageenya waliin haa eegnuu”(Shaping Peace Together) jedhuun guyyaa har’a guu ...

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii isaaniif kennamaa ture erga xumuranii booda dhiiga arjooman. Hoo ...

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo galan lammiileen galii gadaanaa qaban hanqina maallaqaaf akka hinsaaxilamn ...

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuuf dhimmamtoonni hunduu qooda isaanii bahuu akka qaban hayyuun Yuunivar ...

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaammata biyya alaa Itiyoophiyaa fooyyessun barbaachiseera jedhame. Jijji ...

  • Addunyaa

  • Siyaasa

  • Biizinasii

  • Africa

  • Biyyoolessa

Oromia LIVE

Hayyoota Oromoo
Idil-Addunyaa
Marii Paartiilee Siyaasa Oromoo

Ibsa Ijjannoo Marii Paartiilee Siyaasa Oromoo

Marsariitii OBN

Marsariitii OBN

Idil-Addunyaa

Caalmaa Addunyaawaa

Fri, May 31, 2019

Fri, May 31, 2019

Fri, May 31, 2019

Thu, Dec 20, 2018

Fri, Dec 07, 2018

Wed, Dec 19, 2018

Wed, Dec 19, 2018

Wed, Dec 19, 2018

Oduu Gurguddaa Addunyaa

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageenya waliin haa eegnuu”(Shaping Peace Together) jedhuun guyyaa har’a guutuu Adduunyaatti kab ...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii isaaniif kennamaa ture erga xumuranii booda dhiiga arjooman. Hooggantoonni Paartii B ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo galan lammiileen galii gadaanaa qaban hanqina maallaqaaf akka hinsaaxilamneef of-eeggannoo goc ...

September 9, 2020

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuuf dhimmamtoonni hunduu qooda isaanii bahuu akka qaban hayyuun Yuunivarsitii Naannoo Oromiy ...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaammata biyya alaa Itiyoophiyaa fooyyessun barbaachiseera jedhame. Jijjiirama ardiin Afriika ...

Addunyaa Tibbanaa

Find us on Instagram!

at @OBNOromia to stay up to date with the latest.

OBN TV @OBNOromia launches on Dec 3, 2018 - but that's not the only thing that's new. To go with our new show we have a @OBNOromia Instagram account! Can’t get enough of images from our collection? Want a behind-the-scenes look at the library and its events? You’re in luck:

We are now on Instagram
Instagram did not return a 200.