Abiyeetti ergamni nagaa kabachiisuu Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii dheerate

OBN Caamsaa 7, 2011-Manni Maree Nageenyaa walga’ii kaleessa taa’een Abiyeetti ergama nagaa kabachiisaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii dheeresse.

Ergamichis hanga ji’a Faranjootaa Sadaasa 2019tti dheereffameera.

Miseensonni mana marichaa 15 marii taa’aniin humna loltoota nageenyaa gara 3,550tti hir’isuun, miseensota poolisii 148 turan dabalatee 640tti guddisuuf waliigalaniiru.

Mana marichaatti ergamaan addaa Ameerikaa Joonaataan R. Koohin nagaa kabachiisaa raayyaa hir’isuun, lakkoofsa poolisootaa dabaluun yakka ittisuurratti hojii hojjetamu ni cimsa jedhaniiru.

Ergamaan addaa Chaayinaa Yaa’oo Sha’oojuun ammoo qaamoleen idil addunyaa dhimma keessoo biyyootaarratti dhiibbaa uumurraa akka of qusatan dhaamaniiru.
FBC tu gabaase

Facebook Comments