Feesbuukiin namoota eenyummaaa sobaatiin akkaawuntii banatan uggure

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa kanneen nama dogoggorsan fuula isaarraa balleessuu dhabuusaatiin yeroo baay'ee ni qeeqama.

OBN Caamsaa 09, 2011- Feesbuukiin namoota maqaa isaanii isa sirrii hin taanee fi fakkeessanii banatan fuulasaarraa haqeera.

Akkaawuntiin Feesbuukiin haala kanaan banamuu biyyoota Afrikaarratti kan xiyyeeffateedha kan jedhu Dhaabbanni Feesbuukii keessattuu wayita filannoon gahu haalaan mul’ata jedheera.

Akkaawuntii sobaa kana qindeessuu keessaa harka qaba jedhee kan shakke dhaabbata biyya Israa’eel ofirraa uggureera.

Namoonni akkaawuntii sobaatiin feesbuukii banatan yeroo baay’ee ilaalcha siyaasaarratti xiyyeeffachuun barreessu kan jedhu Feesbuukiin keessattuu wayita filannoofaa ni hammaata jedha.

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa kanneen nama dogoggorsan fuula isaarraa balleessuu dhabuusaatiin yeroo baay’eeni qeeqama.

 

Bara 2016 akkuma Doonaaldi Tiraampi Pireezidaantii Ameerikaa ta’aniin Feesbuukiin mala ittiin dhugummaa odeeffannoo adda baasu labsee ture.

Feesbuukiin hanga ammaatti akkaawuntii sobaa namoota 265 haquusaa beeksiseera.

Akkaawuntiin feesbuukii kunneen biyya Israa’eelitti banaman kan jedhu Feesbuukiin kan argamanis biyyoota akka Naayijeeriyaa, Senegaal, Toogoo, Angoolaa, Niijeer fi Tuunisiyaa akkasumas biyyoota Laatiin Ameerikaa fi Kibba Baha Eeshiyaa keessatti ta’uu ibseera.

Dhaabbata Feesbuukitti Hoogganaan Damee Nageenya Saayibarii Naatana’eel Gilicheer namoonni toora kana keessa jiran fuula feesbuukii sobaa banachuun odeeffannoo barbaadan tamsaasanii hordoftoota hedduu horatu jedhan.

Akka qorannoo feesbuukiin geggeesseetti gochoonni akkanaa kaampanii biyya Israa’eel Archiimeediis Guruup jedhamuun hidhata qaba jedhu Naatana’eel Gilicheer.

Namoonnii kunneen hojii kanaaf jecha Muddee bara 2012 fi Ebla bara 2019 maallaqa Doolaara Ameerikaa kuma 800 fi12 ramadanii hojjechaa turan jedha Feesbuukiin.

Biyyoota Afrikaa akkaawuntii sobaan irratti fuulleffataman ja’an keessaa shanan isaanii erga bara 2016 as filannoo geggeessaniiru, Tuuniziyaan ammoo bara kana gara dhumaarra geggeessiti jechuun BBC’n gabaasera.

 

Facebook Comments