Hariiroon daldalaa USA, Chaayinaa waliin uumtu keessaatti Huwaaween xiyyeeffanno argate

Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hariiroo daldalaa biyyi isaanii Chaayinaa waliin uumtu keessatti wantoota isaan irratti xiyyeeffatan keessaa tokko Huwaawee ta'uu dubbatan.

OBN Caamsaa 16, 2011-Pireezidaantichi tibba darbe keessa Huwaawee irra uggura kaa’anii turuun isaanii ni yaadatama.

Image may contain: 1 person, suit

Waldhibdeen gama daldalaatiin Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti sababa dabalamuu taarifaa fi tarkaanfiiwwan daldala gufachiisan hedduun gama Ameerikaan fudhatamuutiin torbanoota darban irraa eegalee hammaateera.

Ameerikaan Huwaaween rakkoo nageenyaa uumuu danda’a jechuun wayita balaaleffattu Chaayinaan ammoo maqa balleessii kubbaaniyyaa isheetiif Ameerikaa himachaa jirti.

“Huwaaween meeshaa elektirooniksii balaa guddaa baatuudha. Tajaajila tikaa fi nageenyaa akkasumas dhimma waraanaa keessa galanii waanti isaan hojjetan waan hamaadha” jedhan Tiraamp.

Kanaaf torbee darbe Tiraamp teekinooloojii Huwaawee Ameerikaa keessatti beekamtii mootummaatiin alatti akka itti hin fayyadamne dhorkaniiru.

Ta’us garuu kubbaaniyyaan kun hariiroo daldalaa Chaayinaa waliin qabaannu keessatti kan irratti xiyyeeffachuu dandeenyuudha jedhan.

”Gama daldalaatiin waliin hojjechuuf yoo waltaane Huwaawee akka keessa galchinu nan abdadha.” jedhan.

Biyyoonni hedduun teekinooloojiin haaraan kaampaaniin biyya chaayinaa kun qabatee as ba’e hojii basaasaaf kan ooluudha jechuun irraa dheessan.

Kubbaaniyyaan kun garuu waan kana haaleera, hojiin isaa gonkumaa kan nama sodaachisu akka hin taanee fi mootummaa Chaayinaa irraa bilisa ta’ee kan hojjetu ta’uu ibsuun.

Erga maqaan Kaampaanii Huwaawee haala kanaan ka’uu eegalee biyyoonni gama teekinooloojiitiin waliin hojjechaa turanis irraa dheessaniiru.

Dubbi Himaan Ministeera Daldalaa Chaayinaa Ga’oo Feengi, Sodaachisii fi hacuuccaan Ameerikaan hamma fedhe babal’atullee kaampaaniin teeknooloojii Chaayinaa guddachuu ittumma fufa jedhaniiru jechuun BBC tu gabaase .

 

Facebook Comments