Qaamni nageenyaa Sudaan mormitoota bittimse

Mormitoonni humni waraanaa akka Sudaaniin hin bulchineef rakkisuuf jecha diddaa walitti fufinsa qabu gaggeessuuf waamicha dhiyeessanii turan.

OBN Wax. 03, 2011- Sudaan keessatti mormiifi tarkaanfiin humanoti nageenyaa fudhatan akkuma itti fufetti jira.

Dilbata galgala humnonni nageenyaa biyyattii mormitoota maagaalaa guddittii Kaartuum keessatti karaa cufuuf turan gaaza imimmaansuufi rasaasa dhukaasuun bittimsaniiru.

Akka doktoroonni garee warra mormitootaatti dhiyeenya qaban jedhanitti guyyaa mormii isa akka haaratti jalqabameen namoonni afur ajjeefamaniiru.

Mormitoonni humni waraanaa akka Sudaaniin hin bulchineef rakkisuuf jecha diddaa walitti fufinsa qabu gaggeessuuf waamicha dhiyeessanii turan.

Waamichi diddaa kunis erga loltoonni biyyattii mormitoota kurnaniin lakkaa’aman ajjeesuun kaan irraan ammo miidhaa geessisaniin guyyoota muraasaan boodadha.

Guyyaa mormiif qabame kana dursee ammo hojjetoonni baankii, buufata xiyyaaraafi human ibsaa Sudaan to’atamaniiru, akka gareen mormituun jedhutti.

Maaltu turee?

Waldaan Ogeessota Sudaan (SPA) akka jedhetti hojjetoonni aanga’ootaan sodaachifamaa jiru.

Manni Maree Loltuu Ce’umsaa (TMC) aangoo qabatee jiru garuu yaada tokkollee hin kennine.

Gartuun ‘Umbrella Group’ jedhamu Sochii Dimokiraasummaa hoogganu akka biyyatti diddaa hawaasaaf waamicha dhiyeesse.

Tarkaanfii humni waraanaa biyyatti fudhateen erga namoonni hedduun ajjeefamanii booda, Dilbatarraa eegalee hanga mootummaan uummani filate hunda’uutti diduuf waamicha dhiyeessa jiru.

Hooggantonni garee mormituu beekamoon jaarsummaan rakkoo biyyattii furuuf tattaafatan sadii hidhamuu hordofuudhaan mormiin jabaate.

MM Itiyoophiyaa wajjin mariin nageenyaa irra deebiin akka eegalamu erga mariyatanii booda hidhaman.

Ta’us,Paartii mormituu keessaa Mohaammad Ismaat Jimaata battaluma MM Itiyoophiyaa Abiyi Ahmad (PHD) wajjiin mariyate booda hidhamutu himame.

Gabaasaawwan akka himaa jiranitti humnoonni nageenyaa magaalattii gara caalu keessatti bobba’aniiru.

Gaggeessaan mormitootaa namoonni akka mana turan gaafachaa jira.

Facebook Comments