Kooriyaan Kaabaa torbee tokko keessatti misaayila lama furguggiste

OBN Ado. 24, 2011 – Kooriyaan Kaabaa misaayela fageenya gabaabaa gama baha biyyattiin furguggisteetti, akka waraana Kooriyaa Kibbaatti kuni torbee keessatti isa lammmataati

Misaayelootni lameen gaafa Roobii naannoo Woonsanitti jedhamutti agarsiifaman.

Kuni erga Tiraampiifi hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joongun Waxabajjiitti wal-arganiin booda isa jalqabaati.

Kooriyaan Kaabaa, kuni akeekkachiisa cimaa magaala guddoo Kooriyaa Kibbaa Sii’ol, shaakala waraanaa Waashingitan waliin taasifatuuf jetteetti.

Misaayelootni kunneen km250 kan furguggifaman yoo tahu, lafaa ol km30 fagaachuun galaana Jaappaan East Sea jedhamurratti qubataniiru.

Ministeerri Ittisaa Kooriyaa Kibbaa Jeong Kyeong-doo misaayiloonni kuni kan durii irraa addadha jedhaniiru.

Ministirri mummee Jaappaan Shinzoo Abee immoo nageenya Jaappaan irrattii dhiibbaan qaqqabe hin jiru jedhaniiru.

Guyyaa ja’a dura misaayeliin furguggiste km690fi km430 kan fagaatan furguggisteetti.

Agarsiisni kuni Waxabajjii darbe waa’ee daangaa Kooriyaa Kibbaaf Kaabaa irraa waraana baasuufi fayyadama niwkileera dhaabuu Tiraampiifi Kiim erga mari’ataniin booda kuni isa jalqabaati.

Agarsiisni misaayelaa kuni Pyongyang aarii shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaafi Ameerikaa gidduutti karoorfame irratti erga dhageessisaniin boodadha kan raawwate.

Akka xiinxalaan tokko jedhanitti, ”Kooriyaan Kaabaa misaayelota furguggisuun aariishee baafatti… otoo yeroon shaakallii waraanaa Kooriyaa Kibbaa hin jalqabiin..”

Kooriyaa Kaabaa shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaa walii galtee Ameerikaa waliin Singaaporitti taasifate akka sarbuutti akka ilaaltuufi himteetti.

Bara darbe Kiim Kooriyaan Kaabaa niwukileera yaaliifi misaayela furguggisuu ni dhaabdii jedhanii turan jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments