Abadallaa Hamdook Ministira Muummee Sudaan ta’uun waadaa galan

Sudaan imala waggoota dhufan sadii keessatti ce’umsa gara bulchiinsa siiviiliitti taasisuuf eegalte milkeessuuf Ministira Muummee haaraa muuddee jirti.

Kaleessa Ministira Muummee ta’uun waadaa kana galan Dr. Abdallaa Hamdook nageenya mirkaneessuufi rakkoo diingadee furuun waan dursa hojjetamuudha jedhaniiru.

Janaraal Abdelraahmaan Burhaan hoogganaa Mana Maree walaba ta’uun hundaa’ee ta’anii jiru.

Mootummaan haaraan hundaa’aa jiru kun bara 2022’tti biyyattiin hanga filannoo gaggeessitutti bulcha.

Mormitootni qoodinsi aangoo ammaa bulchiinsa waraanaa hambisaa jedhaniiru.

Dr Hamdook waadaa kan galan Itoophiyaa irraa akkuma biyyatti deebi’aniini. Bara 2011 irraa ka’ee ogeessa diinagdee Dhaabbata Biyyoota Gamtoomnii ta’uun tajaajilaa turan.

Mootummaan kan dursa kenneefi hojjetu waraana dhaabuu,nageenya waaraa fiduu, rakkoo diinagdee hammaataa furuu fi imaammata hariiroo alaa madaalawaa uumuudha” jechuun dubbataniiru.

Bara darbe wayita al Bashiir aangoorra turan, Ministira maallaqa akka ta’an waamamanii osoo hin fudhatiin hafuu isaanii gabaafameera.

Waadaa galuun Hamdook erga al Bashiir aangoo gadhiisanii booda yeroo duraaf biyyattiin bulchiinsa waraanaa jalaa baate.Gabaasni kan BBCti

Facebook Comments