Chaayinaan Hoongi Koongitti giddu galtummaa Ameerikaa akeekkachiiste

Ameerikaan dhimma keessoo Hoongi Koongitti giddu galtummaa hin barbaachiisne akka dhaabdu Chaayinaan akeekkachiiste.

Hoongi Koongi namoota yakkaan shakkaman Chaayinaaf dabarsitee akka kennituuf wixinee labsii bahe irratti mormiin gaggeeffamaa jiru itti fufeera.

Bulchaan Hoongi Koongi Kaar Laam wixinicha kufaa taasisuu beeksiisanis mormiin hawaasaa garuu babal’achaa deemeera.
Dubbi Himaan Dhimma Alaa Chaayinaa ibsa laataniin hokkara Hoongi Koongitti muudateef Ameerikaan itti gaafatamumaaa fudhatti jedhaniiru.

Aangaa’oonni Ameerikaa giddu galtummaa Hoongi Koongitti raawwatan gochaa itti gaafatamummaan hir’ateedha, naannicha hokkoraaf saaxilas jedhaniiru.

Waan ta’eef Ameerikaan hojii ishee kanarraa akka of qusattu Chaayinaan akeekkachiistee jirti.
Zhiinuwaatu gabaase.

Facebook Comments