Daballii taarifa Chaayinaan Ameerikaa irratti taasifte.

Chaayinaan meeshaalee Ameerikaa biyya ishii galu irratti taarifa dabalataa akka keessu beeksifte.

Taarifni  amma meeshaalee Ameerikaa irratti kaahamu kun hanga doolaara Ameerikaa biliyoona 75 gaha jedhameera.

Kunis deebii yeroo darbe Ameerikaan meeshaalee Chaayinaa Biyya ishii galan irratti dabarsitee ta’a jedhameera.

Akke seera qophaahee mana maree Chaayinaan mirkanaaheetti meeshaaleen Ameerikaa kuma 5fi 78 ta’an irratti taarifni 10% hanga 5% ni dabalama.

Daballiin kun kutaa lamaan kan gaggeefamu yoo ta’u inni jalqabaa,Fulbaana 1,2019,inni lammataa immoo Mudde 15,bara 2019 itti taasifama jechuun Zyinuwaa gabaaseera

Facebook Comments