Gubachuu Bosona Amaazoon

Gubachuun Bosona Amaazoon addunyaaf badii cimaadha jedhan pirezedaantiin Firaansi.

Dhimmi gubachuu bosona Amaazoon biyyoota addunyaaf  badii cimaadha jedhan pirezedaantiin Firaansi Amanu’el Makiron.

Walgahiin biyyoota guddatanii kan garee-7 dhuma torbee kanaa taa’amus ajanda tokkoffaa godhachuu akka qabanis himan.

Mr. Maakiroon karaa fuula Tiwiitera isaanii ”Manni keenya gubachaa jira” jechuun katabaniiru.

Bara kana balaa ibiddaa bosonaa dabalaa dhufe keessaa 85% gubachuu bosona Amaazooni akka ta’e himameera.

Bosonni Amaazoon bosona guddaa addunyaa kan hammeentaa qilleensa gubataa hir’isuu keessatti gahee bakka hin bu’amne qabu jechuun BBC gabaaseera.

Facebook Comments