Keeniyaan jikita boba’a yeroo duraaf biyyoota alaatti erguu eegalte

OBN Hagayya 21, 2011 – Keeniyaan yerooo jalqabaaf jikita boba’aa kaleessa Mombaasaa irraa gara biyyota alaatti ergite.

Wayita geejibsiifamuu jalqabu pireezidant Uhuruu Keeniyaataan achitti argamuun sirna gaggeessaa taasiseera.

Guyyaan kunis seena qabeessaa jedhamuun kan ibsame yoo tau, biyya Bahaa Afriikaa Keeniyaaf argannoo fi guddini oomisha boba’aa tarkaanfii murteessaadha jedhameera.

Bara 2024tti guutummaatti oomishuu fi barbaaduun jedhamuun kan karoorfame ture dursuun sadarkaa yaalii eegalteetti.

sagantaa ayyaaneeffannaa

Waggoota lamaan dhufanitti biyyattiin doolara mil 84 akka galii argattutu eegama.

Kaampaniin Chaayinaa UK keessa maadheffate ‘ChemChina UK Ltd’ jedhamu oomisha boba’aa jalqabaa baarmela 240,000 tahu caalbaasii injifachuudhaan bitachuuf jira.

Dhaabbileen biyyoota Eeshiyaa fi Awuroppaarraaa caalbaasicha irratti kan hirmaatan yoo tahu, boba’a kanaa barbaade kan argate Tullow Oil caalbaasicha kontiraataan kaampaanii Chem China jedhamuuf dabarsee kenneera.

Jikitni (boba’aa hin calalamne) daandii kaaba biyyattii 850 km dheeratu irra geejjibamuun buufata boba’aa Turkaanaarraa gara Moombaasaa geeffama.

Ammatti Keeniyaan ujummoo boba’aa diriirfame hin qabdu.

Ujummoo boba’aa Yugaandaa wajjiin diriirsuuf kan karoorfame ta’uus, Kaampaalaan Taanzaniyaa wajjin diriirsuu erga filattee booda karoorichi milkaa’uu dhabe.

sagantaa ayyaaneffannaa

Tullow Keeniyaan boba’aa baarmeela mil 560tti tilmaamu Turkaanaa irraa argamuu akka danda’u himuun bara 2022tti guyyaatti barmeela 100,000oomishuu akka danda’u hime jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments