Kooriyaan Kaabaa ijaarsa meeshaa waraanaashee deegaruuf jecha ‘cyber attack’ fayyadamuun doolaraa biiliyoonan lama hatte jedhame

Kooriyaan Kaabaa ijaarsa meeshaa waraanaashee deegaruuf jecha ‘cyber attack’ fayyadamuun doolaraa biiliyoonan lama hatuushee gabaasni mootummoota gamtomaan jalaa miliqe tokko mul’iseera.

Gabaasni iccitii kun Piyoongyaang maallaqa kana walitti qabachuuf baankota fi sharafa maallaqa dijitalaa kan akka crypto-currency irratti qiyyachuun jedheera.
Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii aleellaa saayibarii 35 qorateera.

Kooriyaan Kaabaa misaayilota lama Kibxata kan dhukaaste yoo ta’u, torban lama keessatti yeroo 4ffaa dhukaaste.

Har’a ganamaan hoogganaan biyyatti Kiim Joong-Un shaakala Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa waliin eegalan akeekkachiisuuf akka ta’e ibsan.

Piyoongyaang shaakalli waraanaa kun waliigaltee nageenya cabsa jette.

Gabaasni Koree qoqqobbii Mana Maree tasgabbii Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanif ergame miliqe bahe Piyoonyaang haleellaa Saayibarii fayyadamuun dhaabbilee faayinaansii fi maallaqa karaa dijitaalaa daddabarfamu hatuun galii argatti.

Ogeeyyin gocha maallaqa ittin argachuuf itti fayyadamtu qorataniiru.

Gabaasichi akka jedhutti, Kooriyaan Kaabaa qoqqobbii dhaabbatichi itti murteesse cabsuun meeshalee ijaarsa meeshalee gabbisa Niwukilaraaf oolcha akka jirtu ibse.

BBCtu gabaase

Facebook Comments