Namichi uffata intalasaa uffatee mana hidhaatii miliquuf osoo yaaluu qabame

OBN Ado. 30, 2011 – Namtichi qoricha sammuu hadoochu daldaluun beekamu mana hidhaa Biraazil keessaa uffata intala isaa waggaa 19 uffachuun miliquuf osoo yaaluu to’atame.

Abbootiin taayitaa mana hidhaa Riyoo Di Jeniiroo Viidiyoo namtichi mana hidhaa ture osoo rifeensa namtolchee Wiiggii, qabduu harmaa, tiishartii, fi taayitii kofoo dubartootaa qaamatti maxxanu uffatee miliquuf jedhu gadhiisaniiru.

Namtichi meeshaalee fayyadamee miliquuf yaale tokko tokkoon of irraa baasaa ture.

Xumura irrattis tasuma qqaamni isaa kan intala isaa waliin tasumaa wal hin fakkaatu. Namtichi Silvaa jedhamu kun nama ganna 42 yoo tahu intalli isaa akka inni miliquuf uffatoota kanneen dhiyeesiteefiis himatamuu dandeessi jedhu abbootiin taayitaa mana hidhichaa.

Intalli isaa kun bakka abbaanshee itti hidhamee jira magaalaa Riyoo keessaa mana hidhaa Bangu 3 jedhamuun beekamutti isa dubbisuuf dhufte jedhan abbootiin taayitaa.

Abbaanshee Kilaaviinoo da Silvaa yakka daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuun hidhaa waggaa 73 fi ji’oota 10niin adabamee hidhamee jira.

Silvaan kanaan duras firoota isaa duubatti hanbisee miliquuf osoo jedhuu qabameera.

Ammas intala isaa mana hidhaa keessatti dhiisee miliquuf ture jedhan.

Namootni mana hidhichaa eegaa turan osoo hin gowwoomfamiin namticha irratti dammaquun qabanii suuraas kaasanii miidiyaalee irratti gadhiisuun isa immoo garakutaa mana hidhaa keessa tureetti deebisaniiru.

Bara darbes lammiin Peeruu tokko obboleessa isaa lakkuu tahuun waliin dhalatan yeroo inni dubbisuu dhaqu achitti isa dhiisee ofii bahee erga miliqee waggaa tokko booda qabamee ture.

Intalli isaa fi namootni dhiyeenya dhaqanii isa dubbisan torba dhimma kana irratti gaafatamaniiru.

Abbootin taayitaa eeshaalee Silvaan ittiin dhalaa fakkaachuuf fayyadame isaantu geesseef jedhanii amanu.

Dubartii ulfaa eegdotni mana hidhaa osoo hin sakkatta’iin galcha akka shakkanis himaniiru.

Wiigii fi burcuqqoo akka harmaatti fayyadamee fi qabduu harmaa isheetu galcheef tahuu danda’a jedhan.

Amma abbootiin taayitaa mana hidhichaa gara mana hidhaa eegumsa cimaa qabuutti dabarfamuu akka danda’u himaniiru.  Jechuun BBCn gabaaseera.

 

Facebook Comments