Omaar al-Bashiir Mana murtiitti dhiyaatan

OBN Hagayya 13, 2011 – Omaar al-Bashiir Mana murtiitti dhiyaatan.

Waggaa hedduuf Suudaan pireezidaantummaan kan bulchan Omaar al Bashiir, himannaa malaammaltummaan irratti banameef jecha mana murtii magaalaa Kaartuumitti dhiyaatan.

Qamoleen nageenyaa hedduun naannoo mana murtii dhimmi isaanii itti ilaalamutti kan mul’atan yoo ta’u, konkolaattota waraanaa hedduun dabaalamanii achi gahan.

Mana jireenyaa isaanii keessatti maallaqni $113 qabamuun ji’a dura kan gabaafame yoo ta’u, himatni isaanii kennaawwan seeraan alaa fudhachuus of keessaa qaba.

Malaammaltummaan dabalataan ajjeechaa mormitootaanis himatamaniiru.

Gareen abukaatoo al Bashir himatni kun bu’uura hin qabu jechuun mormaafi jiru. Gabaasni kan BBCti.

Facebook Comments