Roohiingaan waggaa lammaffaa qe’ee itti buqqaafamanii yaadatan

Qe'ee isaaniitti deebi'iin dura biyyi isaanii Maaynamaar lammummaa guutuu akka kennutiifis gaafatan.

OBN Hagayya 20,2011- Uummatni Rohiingaa waggaa lammaffaa duguuggaan sanyii irratti raawwatame kaampii baqattootaa Baangilaadish keessatti yaadatanii oolan.

Hagayya bara 2017 haleellaa qaamoleen nageenyaa Maaynamaar uummata Roohingaarra qaqqabeen naannoo gosti kun hedduminaan itti jiraatu Rakhaayin jedhamturraa uummata 750,000 ta’utu gara biyya ollaa, Baangilaadeeshitti baqate.

Roobii darbe Baangilaadeesh saganataa fedhaan gara qe’ee ofiitti deebi’uu qopheesitee kan turte ta’us namni tokkolllee akka hin deebine ibsameera.

Qe’ee isaaniitti deebi’iin dura biyyi isaanii Maaynamaar lammummaa guutuu akka kennutiifis gaafatan.

Roohiingaan saba amantaa Musliimaa hordofan yoo ta’an, Maaynamaar keessatti saba lakkoofsa xiqqaa qabaniidha.

Naannoo heddumminaan keessa jiraatan Raakhaayin jedhamtu kan qaban yoggaa ta’u, afaani fi aadaa mataa isanii qabu.

Dhaloota hedduuf Maaynamaar keessa jiraataniis, akka lammii tokkootti fudhatama hin arganne. Lakkoofsi uummataa keessattis hin hammataman.

Maaynamaar inumaayyuu akka godaantota seeraan alaa Baangilaadeesh irraa dhufaniitti beekti.

Hagayya bara 2017 hidhattootni Roohiiingaa waajiraalee poolisii biyyattii haleeluun poolisoota hedduu ajjeesuutu godaansa fi ajjeefamuu isaaniif sababa jalqabaa ta’e.

Duula Mootummaan hidhattoota adamsuudha jechuun gaggeesseen garuu manneen hedduu gubanii, namoonni nagaa ajjeefaman. Dubartootni hedduus fedha malee gudeedamaniiru jedha Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii.

Gareen aangawoota mana Amantaa Budiihistii osoo hin hafiin gocha kana keessatti hirmaachuu dhaabbatichi qorannoon bira gaheera jedha.

Dhaabbatni kun gocha kanaan duguuggaa sanyiif ”fakkeenya Kitaabaati” yoo jedhu, warrii Roohiiingaa ammoo guyyaa yaadannoo jumlaan fixuutii jedhan.

Mootummaan Maaynamaar duula farra shoroorkeessummaan gaggeesse malee namoota nagaa irratti hin xiyyeefannee jedheera.Maddi:-BBC

Facebook Comments