UK xiyaara

Xiyaarri saffisa addaa qabu UK'tti yaalii taasiste.

Enjineeronni Uk yaalii xiyaara saffisa addaa qabuu hojjetan milkiin xumuruu beeksisan.

Maqaa Hayiparsooniik Jetti jedhamuun kan moggaafamte xiyaarittiin yaalii ishii naannoo atilaantikiitti raawwattee jirti.

Xiyaarri kun sa’aatii murtaa’aa keessatti biyyoota addunyaa irra namoota akka deddeebisuufi meeshaalee gara samiitti qorannoof akka geessu yaadamee hojjetamaa jira.

Akkaataa karooraa qabameen yeroo hojiitti galu Londoniifi  Newyork gidduu sa’aatii walakkaa qofa akka imaluu ni eegama jechuun BBC gabaaseera.

Facebook Comments