US loltootashee gara Saawudii Arabiyaatti erguuf

Baayyini lakkoofsa loltoota ergamanii garuu kan himame hin jiru.

OBN Ful.10,2012- US haleellaa dhaabbilee boba’aa Sawudii ittisuuf humna waraanaa erguuf karoora qabaachuu beeksiiftetti.

Barreessaan humna Ittisaa Ameerikaa Maark Espaar gaazexeessitootatti akka himanitti, kaayyoon bobbaasuu loltootaa kunis ‘ittisaafi’

Baayyini lakkoofsa loltoota ergamanii garuu kan himame hin jiru.

Haleellaa torban darbee dhaabbilee kuusaa boba’aa Saawudii lama irratti gaggeefameef riphee loltoonni Huuttii Yaman kan Iraaniin deegaraman itti gaafatamummaa fudhataniiru.

Garuu Ameerikaafi Saawudiin immoo haleellichaaf Iraaniin balaalefatu.

Jimaata ganamaan ammoo pireezidaant Donaald Tiraamp, Iraan irratti qoqobbii sadarkaa olaanaa kaa’amuu qaba jedhanii ture waraanaa akka hinbarbaanne wayita ibsanitti.

”Akkan yaadutti namni cimaanii fi gochi cimini mul’isu yoo jiraate, xiqqoo duubatti of qabuun mul’isuudha,” jedhaniiru.

Qoqobbiin haaraanis baankii gidduugala Iraan fi qabeenya fandii biyyattii irratti kan xiyyeeffatu dha jedhaniiru Mr Tiraamp.

Peentaagoon maal jedhee?

Mr Espaar dura taa’aan tokkummaa miseensota olaanaa Janaraal Jooseef Duunfoord waliin ta’uun ibsa taasisan.

Saawud Arabiyaa fi Gamtaan Araboota Emreetis gargaarsa humnaa gaafataniiru jedhan Mr Espaar. Humnichis dandeettii ittisa humna qilleensaafi misaa’elii kan cimsu yoo ta’u, US ammoo dhiyeessii meeshaalee waraanaa biyyoota lamaaniif taasiftu ni dabaltis jedhaniiru.

Janaraal Dunford bobbaasuu loltootaa kanas ”baayyee miti” jechuun baayyinni isaanii kumaatamaan hinta’u jedhaniiru. Gosa humnoota bobbaafamanii ilaalchise garuu ibsi kennan hinjiru.

Akka New York Times’tti, akka Iraan irratti waraana gaggeessuun kan yaadamu ta’ee gaazexeessitootaan kan gaafataman Mr Espaar, ”ammatti kan irratti argamnu kanaaf miti,” jechuun deebisaniiru.

Saawudi Arabiyaa keessatti maaltu umamee?

Torbee tokko dura dhaabbilee kuusaa bob’aa Saawudii kanneen akka Abqaa’iq fi Kahurahis haleelamusaaniitiin dhiyeessitiin boba’aa addunyaa akka midhamu ta’eera.

Guyyaa Roobii ammoo, Ministeerri Ittisa Mootichaa xiyyaara nama malee hojjetuun rukutamuufi Iraan harka keessaa qabaachuu himee. Haa ta’u malee biyyattiin bakka haleellaan irraa dhukaafamee adda baasuuf hojjataa akka jirtu dubbi himaan himanii ture.

Ameerikaanis haleellichaaf Iraaniin itti gaafatamtuu taasifte. Qondaalli olaanoon tokko midiyaalee Ameerikaatti akka himaniitti, haaleellichi Kibbaa Iraan irraa ka’usaatiif ragaan qabna jedhaniiru.

Iraan garuu irra deddeebiin haleellicha keessa harka hin qabu jechuun waakkattee jirti.

Akkasumas guyyaa Roobii barreessaan dhimma biyya keessaa Maayik Pompeen haleellicha ‘gocha waraanaatii’ jechuun ibsanii ture.Maddi:-BBC

Facebook Comments