Baqattoonni Siiriyaa miiliyoona 3 ta’an biyyatti deebi’uu danda’u jetti Tarkiin

OBN Ful.  06,2012-  Pireezidaantiin Tarkii Xayyib Erdogaan lammiileen Siiriyaa baqatanii Tarkii keessa jiran miiliyoonni sadi biyyasaaniitti deebi’uun kaaba biyyattii iddoo nagaa qabu kan Tarkii waliin waldaangessu keessa jiraachuu danda’u jedhan.

Iddoon lammiileen kunneen akka nagaadhaan jiraataniif Ameerkaa waliin qindoominaan mijeessaa jiran kunneen babal’achuu qabu jedhan Obbo Erdogaan.

Hidhattoonni Kurd kan mootummaa Ameerkaatiin deggaraman dhiyeenya kana ulaa Siiriyaa kan daangaa Tarkiitt siqee argamu gadi dhiisaniiru.

Tarkiin hidhattoota Kurd kanaan humnoota shororkeessitootaa ittiin jetti.

Obbo Erdogaan yaada kana kan dhiyeessan mariin Ankaaraatti pirezidaantota Raashiyaa fi Iraan,Vladimir Putin fi Hassan Rouhani, waliin mari’atan goolabameeti.

Hidhattoonni Kurd ammallee karoora Obbo Erdogaan jedhanirratti yaada hin laanne.

Garuu akka haleeluun ofirraa deebisan ofitti amanu jedha gaazexeessaan BBC Alan Johnston.

Jalqaba ji’aa kanaarratti mootummaan Tarkii, baqattoonni Siiriyaa haalli mijateefii biyyasaaniitti hin deebi’an yoo ta’e gara biyyoota Awurooppaa akka seenaniif ulaa akka banuuf himee ture.

Erga bara 2011 waraanni Siiriyaa eegalee as lammiileen Siiriyaa miiliyoona 3.6 Tarkiitti baqatanii jiru.

Bara 2016 Tarkiin godaantotatti karaa cufuuf Gamtaa Awurooppaa waliin walii galtee turte.

Ergasiis mootummaan Tarkii godaantota gara biyyoota Awurooppaatti akka hin dabarsine irratti cichee hojjetaa ture.

Gamtaan Awurooppaa mootummaan Tarkii baqattoota biyyasaa keessa kan ittiin tursiisu doolaara Ameerkaa biiliyoona 6.6 ramadee ture.

Maallaqi kun garuu walakkaanuu na hin geenye jechuun Obbo Erdogaan komachaa jiru.Maddi:-BBC

Facebook Comments