Busee Balleessuu

Galma bara 2050tti dhibee busaa addunyaa irraa balleessuuf qabameef hunduu tumsuu akka qabu qorattoonni fayyaa beeksisan.

Galma bara 2050tti dhibee busaa addunyaa irraa balleessuuf qabameef hunduu tumsuu akka qabu qorattoonni fayyaa beeksisan.

Akka qorattoonni addunyaa irraa, walgahii baatii darbe taasisaniin jedhanitti dhibee lubbuu namaa galaafachuun  sadarkaa qabatee jiru kan bara 2050 balleessuun dirqama jedhan.

Galma kana dhugoomsuuf immoo,mootummoonni,Saayintistoonni, dursitoonni fayyaa hawaasaa maallaqa barbaachisufi kalaqa irratti hojjechuu qabu jedhan.

Kanaaf wanti murteessa ta’e karoora ,kuttannoon hojjechuu fi walitti dhufeenyaan hojjechuu akka ta’e hayyoonni kun himanii jiru.

Daariktera garee fayyaa hawaasa idil-addunyaa kan ta’an Riichaared Fiyaacheem, Yuuniversiitii Kaalifoorniyaa irraa,

Kanaan dura karoorri yeroo dheera dhibee kana balleessuuf qabamaa ture.

Amma garuu karoora taa’e bira gahuu akka dandeenyu raga gahaa sassaabbannee jirra jedhan .

Gabaasni kan Rooyitersi.

Facebook Comments