Erdogaan waamicha Ameerikaa dhukaasa dhaabi jedhu didan

OBN Onk. 05,2012- Waamicha Ameerikaan Tarkiin Kaaba Siiriyaa keessatti waraana bante atattamaan akka dhaabdu dhiyeesite Pirezidaantiin biyyattii Taayiip Erdogaan fudhatama dhabsiisan.

Yaadni pirezidaantichaa kunis  pirezidaantii Itti Aanaa Ameerikaa Maayik Peens fi hoogganaan haajjaa alaa Maayik Pompiiyoon gara Tarkiitti imaluun dhukaasicha dhaabsiisu jedhamun erga himameen booda ture.

Guyyaa Kibxataa ammoo Raashiyaan humnoota Tarkiifi Siriyaa jidduutti waldhaabdee uumamu hin hayyamu jechuun ishee ni yaadatama.

Tarkiin garuu tarkaanfiin fudhataa jirtuuf humnoota Kurd daangaa isheerraa arrii’uurratti kan qiyyaafate ta’u himti.

Biyyattiin Humnoota Dimokiraasii Siriyaa (SDF) kan Kurdootaan ogganamu dhaabbata shororkeessotaan hidhata qaba jettiin.

Akkasumas Ankaaraan hanga dangaa Siiriyaa km 30 ta’uutti baqattoota Siriyaa ammaan tana Tarkii keessatti argaman miliyoona lama ta’aniif ‘godina nagaan’ uumuufanii jechaa jirti.

Haa ta’u malee, humnootiin Siriyaa kan Raashiyaan deeggaramanis Sanbattan irraa Kaaba Siiriyaa keessatti walii galtee Kurdoota waliin haleellaa Tarkii irratti taasifameen deebi’anii naannicha qabataa jiru.

Waraanni Ameerikaa naannicha dhiisee bahuunsaa torban darbee keessa wayita ibsamu, Tarkiidhaaf tarkaanfii kana akka fudhattuuf daandii saaqusaa qeeqxonni bulchiinsa Tiraampi ni dubbatu.

Ameerikaan garuu kana irra deddeebiin kan haalte yoo ta’u, guyyaa Wiixataa Waashingiton ministirootaa fi qondaaltota mootummaa olaanoo Tarkiirratti qoqqobbii kaahuun ni yaadatama.

Hanga ammaattiis haleellaa Tarkiin fudhatteen namoonni nagaa hedduun kan ajjeefaman yoo ta’u, namoonni kuma 160 ta’an bakka jireenyaa isaaniirraa baqqachu Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii beeksiseera.

Pireezidaant Erdohaan maal jedhan?

“Isaan ‘dhukaasa dhaabii’ jedhaniiru. Nuti garuu gonkumaa dhukaasa hindhaabnu” jechun Kibxata gaazexessitootatti himan.

“Akka tarkaanficha dhaabnuuf dhiibbaa nurratti taasisaa jiru. Akkasumas qoqqoobbi labsaa jiru. Kaayyoon keenya ifaadha. Waa’ee qoqqobbii kamiiyyuu hin yaaddofnu,” jedhaniiru pirezidaant Erdohaan.

Preezidant Erdohaan Maayik Peensi (hoogganaa Ittisaa Ameerikaa) fi hoogganaan haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompiyoon waliin Kamisaa Ankaaraatti akka wal argan eegamaa jira.

PeensiWiixataa ”Tarkiin atattamaan dhukaasa dhaabuu” fi dhimmichaf furmaata waaraa yoo hin kenniin’ qoqqobbii Ameerikaan Tarkiirra keessu cimaa ta’u akka malu akeekkachiisanii jiru.

Pireezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp Tarkii irratti qoqqobbii akka taasisaniif dhiibbaa olaanaatu irra gahaa jira.Maddi:-BBC

Facebook Comments