Magaalaan ganna 5,000 Israa’el keessatti argame

OBN Ful 27, 2012- Hambaan magaalaa ganna 5000 argame kun argannoo naannichatti argaman keessa isa guddaafi isa umriin guddaa dha.

Magalaan kun jiraattottaa 6000 kan qabu ture fi daandiiwwan karooraan ba’an, manneen jireenyaa, mana sagadaafi dallaa kan qabu ture.

Magaalaa kanuma jalatti ammoo lafti jireenyaa ganna 7000 ta’a jedhame argameera.

Ogeessoti qorannoo hambaalee Israa’eel argannoon kun naannichaaf argannoo hambaa jarraa sanaa hedduu barbaachisaa isa ta’e dha jedhu.

“Kun bara ‘Bronze Age’f magaalaa akka Niiwyork nannoo keenyaati; magaalla karooraan ijaarameefi jiraattotta kumaatamaan qabu dha.’ jedhu hogganaan qorannnicha ibsa kennan irratti.

Naannoon En Esur jedhamu kun bal’ina hektaara 65 kan qabu dha.

Siidaalee xixiqqoo kan namaafi bineensaa, meeshaalee supheefi meeshaalee biroo kan Misirii irraa dhufan dabalatee hafteen hambaalee miiliyoona afur ta’u naannichatti argameera.

Hafteen lafee bineensota gubamanii argame sirni aarsaa akka tureef ragaa ta’a.

Ogeessoti qorannoo hambaalee kun naannichaa qorachaa kana turan dargaggootafi tola oltoota 5000 waliin ta’un waggaa lamaafi walakkaa oliifi. Maddi:-BBC

Facebook Comments