Ameerikaan humna waraanaa ishee 4,000 kooriyaa kibbaatii baasuufi jedhame.

OBN Sad. 11, 2012- Ameerikaan humna waraanaa ishee 4,000 kooriyaa kibbaatii baasuufi jedhame.

Ameerikaan humna waraanaa ishee kooriyaa kibbaatii kan baastuuf, baasii guddaaf saaxilamuu isheerraa akka ta’e kan himame.

Kooriyaan kibbaa deeggarsa humna waraan Ameerikaaf kan gochaa turteen olitti, amma dachaa shaniin dabaluun waggaatti doolaara biiliyoona shan deeggaruuf karoorfatteetti.

Deeggarsi kooriyaan gootu kun ummataan mirkana’us mirkana’uu baatus, humni waraanaa isaanii Eegumsa isheef maallaqa kanaa oli jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonald Tiraampi.

Ameerikaan kooriyaa kibbatii loltoota kuma 28,500 kan qabdu yoo ta’u, ammaaf birgeedi tokko hanga loltoota 4,000 baasuuf kan karoorfatte.

wal-waraansa  kooriyaanotaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1950-1953 tti ture, booda dhimma niikulara kooriyaa kaabaan wal-qabatee, Ameerikaan loltoota ishee kooriyaa kibbaa kan qubachiifte.

Kooriyaan kibbaa michuu jabduu Ameerikaa waan taateef, dhimmi humna waraanaa ishee achi jiru muraasa gara biyyaatti deebisuu kun falmisisaa waan ta’eef, qabatamaan wanni murtaa’e jiraachuu baatuus dubbichi akka laayyooti waan ilalamu miti akka qondaaltoonni tokko tokko dubbatanitti.

VOA ‘n immoo akka gabaasetti, Peentaagoon akka ibsetti oduun gaazexaan kooriyaa kibbaa  Chosun Ilbo Ameerikaan humna waranaa ishee muraasa gara biyyaatti deebisuufi jedhee oduun gabaase soba.

Maddi:- Gaazexaa Chosun Ilbo.

Facebook Comments