Foreemii Yuunskiioo

OBN Sad. 9,2012 – Hambaalee aadaa fi indastirii misoomsuun faayidaa hedduu qaba jedhame.

Hambaalee aadaa fi indastirii misoomsuun faayidaa hedduu qaba jedhame.Itiyoophiyaan Foramii UNESCO’n Firaansitti, qopheesse irratti hirmaataa jirtu Jilli Ministira Aadaafi Turizimii Dr. Hiruut Kaasahuniin durfamu, Itiyoophiyaa bakka bu’uun foramii kana irratti hirmaachaa jira.


Itiyoophiyaa dabalatee ministeeronni Aadaa biyyoota addunyaa irraa walitti dhufan gahee aadaan nageenya, barnoota, misooma waaraa, fi hojii uumuu keessatti qabu irratti mari’achaa jiru.

Itiyoophiyaan seenaa dheeraa fi aadaa boonsaa qabdu irraa ka’uun hambaalee aadaa fi indastirii irratti investi gochuun faayidaa hedduun argamuu akka danda’u fooramicha irratti ibsame, jechuun AMN.gabaase.

Facebook Comments