Huawei GDP Awurooppaa keessatti yuuroo biiliyoona 12.8 gumaache.

OBN Onk . 26,2012 Kaampaaniin teekinoolojii Chaayinaa Huawei GDP Awurooppaa keessatti yuuroo biiliyoona 12.8 gumaachuun himame.

kaampaaniin teekinoolojii Chaayinaa Huawei akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 guddina diinagdee Awurooppaaf yuuroo biiliyoona 12.8 gumaachuu qorannoon Oxford Economics ifomseera.
Akka qorannoo “Oxford Economics” kaampaaniin teekinoolojii Huawei namoota kuma 100 fi kuma 70 ta’aniif carraa hojii kan uumee fi galii taaksii yuuroo biiliyoona 5.6 galcheera.


Qorannoon” Oxford Economics” kun ifa kan ta’e, guyyaa kabaja innooveeshinii Awurooppaa Paarisitti kabajame irratti jedhame. Kaampaaniin Huawei gabaa Awurooppaa keessa kan seene waggaa 20 yoo ta’u dhaadannoo “Awurooppaa keessatti, Awurooppaanotaaf’ jedhuun hojii jalqabe.
Jaarraan 21ffaan kalaqa teekinoolojiiwwaan adda addaa kan fide fi waggoottan 40’n darban keessatti seektarri odeeffannoo wayita itti gara sadarkaa olaanatti ce’e jedhame.

Kaampaaniin Huawei yeroo ammaa dhaabbilee Awurooppaa waliin ta’uun, teekinoolojii 5G hojjechaa jiru. Komishiniin Gamtaa Awurooppaa teekinoolojiin 5G akka hojiirra oolu kan labse bara 2016 tti yoo ta’u, bara 2025 guutummaa Ardittii waliin gahuuf karoorfameera.
Yeroo ammaa biyyoonni Awurooppaa sagal fayyadamaa 5G ti. Ta’us garuu teekinoolojiin 5G’n amma addunyaa irratti olaantummaa qabatus eenyutu waa’ee 6G yaadaa jira laata.

Facebook Comments