Iraaq Kirkira lafaa

Balaan kirkira lafaa Iraaqitti muudateen lubbuun namoota 5 yoo darbu kanneen 120 ta’an irratti balaan madaa’uu dhaqqabe

Balaan kirkira lafaa Iraaqitti muudateen lubbuun namoota 5 yoo darbu kanneen 120 ta’an irratti balaan madaa’uu dhaqqabe.
Balaan kun ganama har’aa kan muudate yoo ta’uu reekter iskeelii 5.9 lakkoofsiseera jedhame.


Akka qorannoon qaama dachee keessa Ameerikaa ibsetti balaan kun baha Azarbaajanitti magaalaa Hastiruud jedhamu irraa kilomeetira 60 irratti kanmuudate.

Miidhaan balaa kanaan qaqqabe dabaluu danda’a yaadni jedhu namoota naannoo irraa dhagahamaa jiraachuu Aljeziiraan gabaaseera.

Facebook Comments