Turkey Biqiltuu dhaabuu

Turkey Keessatti sa’aatii tokko keessatti biqiltuuwwan kuma 300fi kuma 3fi 150 dhaabame.

Turkey Keessatti sa’aatii tokko keessatti biqiltuuwwan kuma 300fi kuma 3fi 150 dhaabame.
Biqiltuun kun duula ministeerri qonnaa biyyittii qopheesseen dhaabame.


Biqiltuun kun kutaa bulchiinsa magaalaa Kooram jedhamutti dhaabame.
Biyyittiin duula biqiltuu dhaabuu magaalota biyyittii 81 keessatti taasifameen walii gala biqiltuun miliyoona 11 dhaabatee jira.

Duulli biqiltuu dhaabuu biyyittiin gaggeessitu dhaadannoo” “Geleceğe nefes ol”jedhamuun kan gaggeeffame yoo ta’u hiikni isaas dhaloota dhufuuf qilleensa qulqulluu akka argatan gochuudha jedhameera.

Maddi:Galmee Dinqisiisoo Addunyaa Irraati

Facebook Comments