Voolsiwagen doolaara biiliyoona 4.4’n Chaayinaatti invastimentii irratti hirmaachuufi

OBN.Sad.16,2012- Kaampaaniin guddichi Voolsiwagen doolaara biiliyoona 4.4’n Chaayinaatti invastimentii irratti hirmaachuufi jedhame.

Daariktarri kaampaanii Voolsiwagen kan damee Chaayinaa Isteefen Woolinistayin invastimentii kaampaanichi irratti hirmaatu ifoomsan.

Kaampaanii konkolaataa guddichi kan biyya Jarman Voolswagen akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2020 tti doolaara biiliyoona 4.4’n konkolaattoota elektirikiin hojjetan dabalatee bu’uuraalee misoomaa hojjechuu irratti akka hirmaatu beeksise.

Voolsiwagen akka lakkoofsa Awurooppaa 2025 duratti konkolaattoota gosa 30 kan elektirikiin hojjetan miiliyoona 1.5 gabaaf dhiheessuuf karoorafteera.

Kaampaaniin guddichi Jarman jiru Voolsiwagen, konkolaattoota biraandii 12 kan qabuufi omisha isaa immoo biyyootaa fi naannolee 153 tti gurgurachaa jira.

Voolsiwagen qabeenyi inni qabu Yuuroo biliyoona,400fi biliyoona 58.156 yoo ta’u hojjettoota 302,554 kan qabu akka ta’e ragaan bara 2018 bahe ni agarsiisa.

Maddi:- zyinuwaadha.

Facebook Comments