dhibee busaa

OBN Sad,24 2012-Addunyaa irratti dhibeen busaa ammas yaaddessaa ta’aa akka jiru himamee

Addunyaa irratti dhibeen busaa ammas yaaddessaa ta’aa akka jiru himamee
Waggaatti namoonni kuma 400 ta’an sababii dhibee kanaan lubbuu isaanii kan dhaban keessaa baay’een isaanii daa’imman Afriikaa keessa jiraatani jedhameera.


Akka Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa beeksisetti fandiin dhibee kana ittisuuf oolu ammas hanqina qaba jedhame.Dhibeen kun daqiiqaa lama keessatti lubbuu daa’ima tokkoo galaafata.
Haala ammaa jiru kanaan weerarri bookee busaa kun hin to’atamu taanaan walakkaan uummata addunyaa balaaf saaxilamuu akka danda’u dhaabbanni fayyaa addunyaa akeekkachiisee jira.
Kanaaf biyyoonni fi dhaabbileen arjoomtotaa deeggarsa isaan irraa barbaadamu yeroon taasisuu akka qabanis gaafatee jira.
Akka walii galaatti herga bara 2010 hanga 2015 ALA, jijjiiramni jiraachuu qorannaawwan ni agarsiisu.
Fakkeenyaaf bara 2010 namoonni miliyoona 200fi miliyoona 39,addunyaa irratti dhibee busaan kan qabaman yoo ta’u lakkoofsi kun bara 2015 gara miliyoona 200fi miliyoona 14tti gadi bu’ee ture.
Haaluma walfakkaatuun yeroo kana keessatti baay’inni namoota lubbuun isaanii dhibee kanaan darbee,kuma 600fi kuma 7 irraa, gara kuma 500tti gadi bu’uu
Rooyiters gabaase

Facebook Comments