Balaa Doonii Garba Atilaantikii

OBN Sad,25 2012-Dooniinn baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun lubbuun namoota 58 darbuun himame.

Dooniinn baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun lubbuun namoota 58 darbuun himame.


Akka Ejensiin Dhaabbata Baqattoota Addunyaa beeksisetti balaan kun Garba Atilaantikii irratti kan muudate guyyaa har’aati.
Balaa kanaan kan miidhaman baay’een isaanii Dubartootaafi daa’imman akka ta’es himameera.
Dooniin kun namoota 150 kan qabattee imalaa turte yoo ta’u sababii boba’aan jalaa dhumeef akka balaan kun muudate himameera.
Namoonni 83 ta’an Bishaanicha daakuun gara qarqara Galaanaatti deemaa turan qaamonni lubbuu baraaran dhaqabuun akka baasab

Al-jeziiraan gabaaseera.

Facebook Comments