Koongoo

OBN Sad,22 2012-Rakkoon nageenyaa Kongoo keessatti muudate tatamsa’ina vaayireesii Ebolaa to’achuuf hojii hojjetamu irratti gufuu akka ta’e dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise.

Rakkoon nageenyaa Kongoo keessatti muudate tatamsa’ina vaayireesii Ebolaa to’achuuf hojii hojjetamu irratti gufuu akka ta’e dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise.


Akka dura’ taa’aan dhaabbatichaa Dr. Teediroos Adaahaanoom jedhanitti hojiin to’annoo vaayireesii kanaaf hojjetamaa jiru sababii nageenyaatiin duubatti deebi’aa jira.
Sababii walitti bu’iinsa biyyittii keessatti muudateen ogeeyyonni fayyaa hawaasa tajaajilaa jiran 4 ajjefamaniiru.Baay’een madaa’aniiru.
Mormiin biyyittii keessatti ka’e humni nagaa kabachiisaa idil-addunyaa biyya keenya gadhiisee bahuu qaba kan jedhudha.

Kanaaf immoo sababni hawaasa nagaa haleellii garee hidhattoota biyyiittii irraa baraaruu hin dandeenye kan jedhudha.


Guyyaa Jimaata darbee haleellii gareen hidhate raawwateen lubbuu lammiilee 19 kan galaafate jedhameera.

Kun immoo uummata biyyittii kan baay’ee arseefi humnoota nagaa kabachiisaa Dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa akka abdii kutatan kan taasise jedhameera.

Al-jeeziraafii bbc Gabaase.

Facebook Comments