Buufati loltoota Ameerikaa miisaa’eelin rukutame

OBN Mud. 29,2012- Miidhaan qaqqabe yoo beekamuu baatellee Yoo xiqqaate buufataaleen loltoota Ameerika Iraaq keessatti argaman misaa’eelii kudhanii oliin haleelamuu Humni Ittisa Ameerikaa ibseera.

Miidiyaan Iraan akka himetti haleellan kun ajaja pireezdantii Doonaldi Tiraamp hogganaa waraanaa Iraan Qaasem Solemaanii ajjeesamuu isaaf deebii kennameedha.

Buufataleen Irbil fi Al Asaad keessaa yoo xiqqaate lama haleelamaniiru jedha Pentaagon.

Miidhaan akkamii akka qaqqabe ammatti ifa hin taane.

Eegumsi Warraaqsa Iraan ibsa miidiyaaa biyyatti IRNA irratti kenneen, ” Michuuwwan Ameerikaa, kan waraana shororkeessaa isheef buufata kennan hundaaf akeekkachiisaa jirra. Lola Iraan irratti ka’uuf daangaan ka’uumsa ta’e kamuu xiyyeefannoo waraanaa keenya keessa ni gala,” jedha.

Aanga’aan Ameerikaaof hin beeksisne tokko akka midiyaa biyyatti USA Todaytti himeen looltoti Al Asad keessa jiran buufati isaani akka haleelamuuf jedhu dursanii odeefannoon waan ga’eeniif, of dhoksuu danda’aniiru jedha.

Ministeerri haaja alaa Iraan Javaad Zarif haleellan kun waraana barbaadu osoo hin taane offirraaa ittisuudha jechuun Twitter gubbaatti bareessaniiru.

Xiqqoo turuun Pireesidant Tiraampis “hundu naagadha” jedhanii jalqabuun, miidhaan ga’e ammatti hin baramnes jechuun Twitter gubbaatti barreesseera.

Haleellaan kun awwaalchi Solemaani xumurame sa’atii xiqqoo booda gaggeefame.

Kun ta’uun dura Pireezdaant Tiraamp loltoota US Iraaq keessaa baasuun biyyittiif wanta hamaadha jedhee ture.

Ameerikaan Iraaq keessaa looltota 5000 ta’an qabdi.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments