Guyyaan Sirni Gadaa Qabeenya Hambaa Kiliyaa Addunyaa ta’uun, UNESCOtti galma’e kabajamuufi.

Guyyaa sirna Gadaa

Guyyaan Sirni Gadaa Qabeenya Hambaa Kiliyaa Addunyaa ta’uun, UNESCOtti galma’e kabajamuufi.

OBN Mudde 22,2012 – Guyyaan Sirni Gadaa Qabeenya Hambaa Kiliyaa Addunyaa ta’uun, UNESCOtti galma’e kabajamuufi.

Guyyaan kun Mudde 25, yeroo Sadaffaaf Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Godina Booranaa Magaala Yaa’aballootti Kabajama.

Sirni Gadaa, sirna bulchiinsa dimokiraatawaa dhugaa, beekumsa dhalootaan ijaarame, sirna jabaa Addunyaa waan hedduu barsiisedha.

Kanaaf Hambaa Kiliyaa Addunyaa ta’uun, sadaasa 23, bara 2009tti UNESCOtti galma’e.

Guyyaan kun yoo kabajamu bifa maalummaa sirna Gadaa ibsuun, faaya aadaatiin kuulamee, agarsiisa aadaatiin dabaalameeti jedhame.

Guyyoo Jilootu gabaase.

Facebook Comments