Haleellaa buufata waraanaa Keeniyaa Laamuu irratti raawwateen lammiileen Ameerikaa sadi ajjeefaman

OBN Mud. 27,2012- Haleellaa gareen milishaa Al-Qaa’edaa waliin hidhata qaba jedhamu Al-Shabaab buufata waraanaa waloo US-Keeniyaa Laamuutti argamurrati raawwateen miseensi tajaajila waraanaa Ameerikaaa tokkoofi kontiraaktarooti lama ajjeefaman.

Kaampii Simbaa jedhamuun beekamu kanatti dho’insi meeshaa dhaga’amuufi itti aanee ammoo dhukaasni dhaga’amuu namoonni naannoo sana turan dhugaa bahaniiru.

Akka ibsa waraanaa Ameerikaatti miseensonni Ministira Ittisaa lama biroon madaa’aniiru. “Lammileen Ameerikaa madaa’aan haala gaariirra jiru,” jechuun waraanni US Ajaji Afrikaa ibseera.

Gareen al-shabaab haleellaa ganama kana gaggeeffameef itti gaafatamummaa fudhataniiru. Keeniyaa keessatti al-shababe humna waraanaa Ameerikaa haleeluun kun kan jalqabaati.

Dubbi-himaan Al-Shabaab TV Al Jazeera’tti himan akka jedhametti ammoo haleellaan Laamuutti raawwatame kun waldhabdee US-Iraan gidduutti waliin taasifamaa jiru waliin wal hin qabatu jedhan.

Gaazexaan Keeniyaa beekamaa ‘Daily Nation’ jedhamu Komishiinara Kaawuntii Laamuu Irunguu Mashaariyaa waabeffachuun akka gabaasetti milishoonni Al-Shabaab halkan keessaa sa’aatii 10:00 irratti buufata waranaa bishaanirraa Mandaa-Magogonii irratti haleellaa banan jedhan.

Akka Komishinariin kun jedhanitti milishoonni garee shorokkeessitootaa kun meeshaa gurguddaa hidhatanii kaampii loltoonni US keessa jiran kana cabsanii seenan.

Humni Ittisaa Keeniyaa fuula Tiwiitera isaarratti akka baasettis barii obboraa sa’aatii 11:30 irratti eegdota Manda Air Strip cabsuun seenuun yaalamee ture. Yaalii taasifamee ture kana fashaleesunis danda’ameera.

Reeffi shorokkeessitootaa afur hanga ammaatti akka argameefi Manda Air Strip ammaa nagaa akka ta’e Humni Ittisa Keeniyaa kun fuula Tiwiitera isaarratti ibseera.

Haleellaa Al-Shabaab raawwate kana ilaalchisuun U.S. Africa Command ammoo fuula tiwiitera isaarratti, Keeniyaa Manda Bay Airfield ‘tti haleellaan raawwatamuu isaa sirrii ta’uu ibsuun wanta uumame kana hordofaa jiraachuu ibseera.

Michuu keenya Keeniyaa waliin ta’uudhaan yeroo ammaa dirree buufata huna waranaa sana qulqulleessaa akka jiraniifi nageenya isaas amansiisaa akka ta’u gochuuf hojjechaa jiraachuu ibsa U.S. Africa Command baaseen ibseera.

Ibsi U.S. Africa Command kun dhimma haleellaa kana ilaalchisuun Al-Shabaaba waan dhugaa lafarra hin jirre ykn hin raawwatamne ta’e jedhee haala nageenyaa hammaataa fakkeessuuf oduu hedduu afarsaa jira jedha.

“Al-Shabaab sobaan, dhiibbaafi humna fayyadamuun maqaa ergachuuf oduu sobaas uumu,” jedhan Humna Waraanaa US’tti daarektarri opereeshinii U.S. Africa Command kan ta’an Majar Jenral Wiliyaam Gaylar.

“Kaansariin kun akka hin baballane ittisuudhaaf al-Shabaabiin bakkuma inni jirutti qolachuun barbaachisaadha,” jedhan.Maddi:-BBC

Facebook Comments