Lammileen Iraaq loltoonni Ameerikaa biyya isaanii keesaa akka bahan gaafachuun hiriira bahan

Ameerikaan Komaandara waraanaa Iraan Janaraal Qaasim Solemaanii Amajjii 3, 2020 buufata xiyyaaraa Baagdaad keessa jiru keessatti ajjeesuun ishee muddamni akka jabaatu taasiseera.

OBN Amajji 17, 2012- Lammileen Irqaa loltoota Ameerikaa biyya isaanii keessa jiran mormuun akka gadi dhiisanii bahaniif daandiitti bahanii gaafachaa jiru.

Humnoonni nageenyaa hiriira guddaa mootummaa Iraaq mormuun magaalaa guddoo biyyattii Baagdaad keessatti bahame bittinneessuuf yaalaniiru.

Humnoonni nageenyaa rasaasaafi aara imimmaanessa warra hiriira baherratti dhukaasuun akka isaan dunkaana karaarra buufatan kaasaniifi daandii Addabaabaayii Tahiiriitti dhi’oo jiruufi Riqicha Laga Taayigiras bilookeetiidhaan cufa banan taasisaniiru, akka namoonni ijaan argan dubbatanitti.

Walitti bu’insa namoota hiriira baheefi qaamota nageenyaa gidduutti uumameen namoonni baay’een akka mdaa’an gabaafameera.

Lammileen mootummaa morman kun erga magaalaa guddittii Iraaq’tti daandiitti bahanii ji’a guutaa jira.

Walitti bu’insa namoota hiriira bahaniifi qaamoleen nageenyaa Sanbataa kun kan akka uumameefis mormiin jabaan addatti loltoonni US akka biyyattii keessaa bahuuf mootummaa Iraaq gaafachuuf bahameen booda ture.

Namoonni mormiif daandiitti bahan kunneen harki caalaan deggertoota Shi’aa Iraaq Moqtada al-Sadr jedhamu humna guddaa qabuudha.

Gareen kun Jimaata darbe deggertoonni isaa mormii itti jiramu sanatti akka makaniif waamicha dhiyeessee ture.

Ameerikaan Komaandara waraanaa Iraan Janaraal Qaasim Solemaanii Amajjii 3, 2020 buufata xiyyaaraa Baagdaad keessa jiru keessatti ajjeesuun ishee muddamni akka jabaatu taasiseera.

Qaasim Solemaanii waliin kan ajjeefame Abu Mahdi al-Muhandis ammoo nama garee milishaa Kataib Hezbollah jedhamu kan Iraaniin deggaramu hoggana ture jedha gabaasni BBC.

Iraan ajjeechaa Ameerikaan Janaraal Qaasim Solemaanii irratti raawwatteef haaloo bahuudhaaf buufata waraanaa Ameerikaa lama Iraaq keessatti argamu irratti haleellaa misaa’elii gaggeessitee turte.

Dubbi himaan Pentaagon akka jedhanitti loltoonni Ameerikaa 34 ta’an haleellaa misaa’elaa Iraan raawwatte sana irraan kan ka’e naasuutiin miidhamanii turan.

Haleellaawwan sun erga raawwatamniin sa’aatii muraasaan booda humni waraanaa Iraan misaa’ela lama xiyyaara imaltootaa Yukireen irratti dhukaasuun magaalaa guddoo Iraan Tahiraan keessatti kuffiisaniiru.

Misaa’eloota lamaan Iraan dogoggoraanan dhukaase jettu kanaanis namoonni 176 xiyyaara sana keessa turan du’aniiru.

 

Facebook Comments