Marii Dhima Hidha Haaromsaa

Marii Dhima Hidha Haaromsaa

 

 

Pirezedaantiin Ameerika Doonaald Tiraamp Dhimma hidha Haaromsaa guddichaarratti Minsteerota Dhimma Alaa fi Minsteerota bishaanii biyyoota Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Ijpt waliin White House’tti mari’achuusaanii.Toora Facebookii Ameerikaatti Amaasaddara Itiyoophiyaa Amaasaaddar Fistum Araggaa ni mul’isa.

Biyyoonni sadeen akkaataa guutinsa bishaanii hidha haaromsa guddichaarratti yeroo garagaraa mari’ataa turaniiru.

Marii tibba kana Finfinneetti taa’amerratti Ijipt dhimma guutisa bishaaniirratti yaada haaraa isheen qabattee dhiyaatteen walqabatee marichi waliigaltee malee xumuramuunsaa ni yaadatama.

Facebook Comments