Ministeera Hajaa Alaa Ostiriyaarratti ‘haleellaan saayibarii hamaa’ raawwatame

OBN Mud. 27,2012- Ministeera Hajaa Alaa Ostiriyaarratti haleellaan saayibarii hamaa kan biyyi biroo harka keessa qaba jedhamee shakkamuun raawwatame.

Ministeerichi akka jedhetti cimina haleellaa kanaarraa kan ka’e “harka biyya biraatu” keessa jira jedha.

Haleellaan kun Sanbata galgala kan raawwatame yoo ta’e ogeeyyiin taateen kun guyyoota muraasaaf itti fuufa jedhaniiru.

Haleellaan kunis guyyaa Paartii Giriin paartii mormituu waliin gamtaa uume irratti kan raawwatameedha jedha BBCn.

Haleellichi saffisaan kan beekame ta’uusaatiin tarkaanfiin waan uumame to’achuuf taasifames saffisaan ture.

“Hojiilee nageenya interneetii gurguddoon hojjatamanis, %100 guutumaan guututti taasisuun hin danda’amu,” jedhe ministeerichi.

Waggoota darban keessa biyyoonni Awurroppaa haleellaan wal fakkaatan isaan mudatee ture.

Bara 2018 ji’a Sadaasaa keessa mootummaa Jarman haleellaa wal fakkaataan isarra ga’ee ture.

Gareen Raashiyaa ‘Fancy Bear ‘ jedhamu haleellaa kana keessa harkisaa jira jedhamee shakkama.

Haleellaa paarlaamaa Jarman bara 2015 raawwatameerrattis harka keessaa qabda jedhamee qeeqamee ture gareen Raashiyaa kun.

Facebook Comments