Namni Koranaa vaayirasii qaba jedhamee shakkame tokko Keeniyaatti argame

OBN Amajjii 19, 2012 – Namni Koranaa vaayirasii qaba jedhamee shakkame tokko Keeniyaatti argame.

Dhibeen Koranaa vaayirasii jedhamu erga namoota dhibba tokkoo ol ta’an ajjeesee biyyoota addunyaatti tatamsa’aa jira jedhameen lammiin Keeniyaa tokko mallattoo dhibee kanaan shakkamee qofaatti adda baasuun qorannoon taasifamaaf jiraachuun ibsameera.

Namni mallattoon dhibee Koranaa Vaayirasii waliin walfakkaatu irratti mul’ate jedhame kun barnootaaf Chaayinaa turee akka deebiye himameera.

Barataan kun akkuma Chaayinaa irraa deebiyeen mallattooleen dhukkuba Koranaa vaayirasii kanaa waan irratti mul’achuun akkuma beekameen gara hospitaala magaalaa guddoo Keeniyaa, Naayiroobii keessatti argamu geeffamuun namoota hospitaalicha keessatti wallaansa argataa jiranirraa adda baasuun hordoffiifi wallaansi taasifamaaf jira.

Dubbi Himaan hospitaalichaa Izqeel Gikaamaabii BBC’tti akka dubbatanitti shakkamaan kun kutaa bulchiinsa Chaayinaa kan taate Guwaanzyuu turee Kibxata har’aa Daandii Xiyaara Keeniyaatiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Keeniyaataa akka seene ibseera.

Buufata xiyyaarichaa keessatti mallattoon dhukkubichaan qabamuu isaa akka shakkamu taasisan yeroo irratti argamu hatattamaan gara hospitaalaa akka geeffamu taasifameera jedhan.

Dhibee balaafamaa Koranaa vaayiras waliin walqabatee namni kanaan qabamuun shakkame Afrikaa keessatti yeroo argamu kun kan lamaffaadha.

Keeniyaa keessatti garuu isa jalqabaati jedhameera.

Dhimma kana irratti ministeerri fayyaa Keeniyaa ibsa ifa ta’e hin kennine jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments