Dr.Abiyyi Ahimad Maayik Poomiyoo waliin mari'atan.

Ameerikaan Riifoormii Itiyoophiyaa

Dr.Abiyyi Ahimad Maayik Poomiyoo waliin mari'atan.

OBN Gur 10,2012-Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad Ministira Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Poomiyoo waajjira isaaniitti simachuun waliin mari’atan.

Mariisaanii kanaan Hariiroo Itiyoophiyaa fi Ameerikaa akkaataa cimsuun danda’amurratti mari’achuu isaanii, waajjiirri Ministeera Muummee beeksiseera.

Haala itti Gaanfa Afrikaatti nagaafi tasgabbii waaraa mirkaneessuun danda’amu irrattis  waliin mari’achuu Dr.Abiyyi kan himan.

Walitti dhufeenya garlamee biyyoota lachanii cimsuun alattis jijjiirama Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru irratti bal’inaan mari’achuu ibsan.

Jijjiirama Itoophiyaatti adeemsifamaa jiruuf deeggersa maallaqaa barbaachisu haalan gochuuf karoorfachuu isaaniitiifis mootummaa Ameerikaa galateeffachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniiru.

Facebook Comments