Chaayinaatti lakkoofsi namoota vaayrasii koronaan du’anii saffisaan dabalaa jira jedhame.

Chaayinaatti lakkoofsi namoota vaayrasii koronaan du’anii

Chaayinaatti lakkoofsi namoota vaayrasii koronaan du’anii saffisaan dabalaa jira jedhame.

Chaayinaatti namoonni vaayirasii koronaan du’anii saffisaan dabalaa jiraachuun himameera.

Akka Koomiishiniin Fayyaa Chaayinaa beeksisetti hanga ammaatti namoota dhibichaan qabaman kuma 31 keessaa namoonni 600 ol lubbuun darbaniiru.

Komiinishinichi guyyaa har’aa akka iftoomsetti lakkoofsi namoota dhibichaan du’anii 636 irra ga’eera.

Guyyaa keessa qofa namoonni dhibichaan qabaman kuma 3 yoo ta’an, guyyaa har’aa namootni 143 dabalamaniiru.

Waliigala Chaayinaatti namoonni kumni 31fi 161 dhibichaan qabamaniiru.

Doktarri jalqabaaf dhibeen kun mul’achuu isaa beeksises vaayrasichaan du’eera.

Duuti Doktara kanaa biyyattiitti mormii kaasaa kan jiru yoo ta’u, mootummaan Chaayinaas qorannoo eegaluusaa iftoomseera.

Chaayinaan ala biyyoota addunyaa 25 keessatti vaayrasiin koronnaa mul’ateera.

Dhibee kana ittisuuf Doolaaraa Ameerikaa miliyoona 675 kan barbaachisu ta’uu Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa beeksiseera.

Dhibicha ittisuuf biyyoonni addunyaa hundi hirmaannaa taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessera.

Facebook Comments