Doonaaldi Tiraampi hojjettoota ragaa isaanirratti ba’an hojiirraa kaasan

OBN Amajjii 30, 2012 – Pireezedaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi hojjettoota ragaa isaanirratti ba’an lama muudamarraa kaasan.

Tiraampi aangorraa akka kaafaman himannaan akka irratti banamu ragaa ba’uu isaanitiini hojiirraa kan ari’aman.

Gamtaa Awurooppaatti ergamaan addaa Ameerikaa Goordan Soondlaandii fi Yuukreenitti ogeessi Ameerikaa Leetanaal Koloneel Aleeksaandar Viindimaan hojiirraa hir’ifamuun itti himameera.

Pireezedaantichi Roobii darbe himannaan irraa ka’uun ega ibsameen booda, hoggansa isaanii irra deebiin ramaduuf hojjechaa jiru.

Seeneetiin Ameerikaa pireezedaantii biyyattii 45ffaan himatamanii aangorraa akka hin kaafamne ega murteessen booda, Tiraampitti onnee caalmaa horataniiru.

Obboleessi lakkuu Leetanaal Koloneel Aleeksaandar Viindimaan, Yeevganii Viindimaan hojjetaa olaanaa Mana Maree Nageenya Biyyoolessaa ture. Jimaata darbe garuu kaafamuun gara Raayyaatti ergameera jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments