Guyyaa tokkotti qofa namoonni 97 koroonaa vaayirasiidhaan du’an.

namoonni 97 koroonaa vaayirasiidhaan du'an.

Guyyaa tokkotti qofa namoonni 97 koroonaa vaayirasiidhaan du’an.

Gaafa Dilbataa qofa namoonni 97 ta’an koroonaa vaayirasiidhaan du’aniiru, namoonni haga kanaa guyyaatti wayita du’an kun lakkoofsa isa guddaadha.

Erga vaayirisichi mul’atee haga ammaatti Chaayinaa keessa qofatti lakkoofsi namoota du’anii 908 ga’eera, lakkoofsi namoota qabamaa jiranii garuu hir’ateera.

Guutuu Chaayinaatti haga ammaatti namoonni 40,171 ta’an vaayirasii kanaan qabamaniiru, 187,518 kan ta’an ammoo adda baafamuun hordoffiin taasifamaafii jira.

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa garee ogeeyyii fayyaa gara Chaayinaa erguun vaayirasii haaraa kanarratti qorannoo gaggeessaa jira.

Ragaan mootummaa Chaayinaa akka mul’isutti haga ammaatti namoota vaayirasichaan dhibamanii hospitaala seenan keessaa 3,281 kan ta’an fayyanii hospitaalaa ba’aniiru.

Hojjettoonni Chaayinaa bara haaraaf boqonnaarra turan kan silaa Amajjii 31 hojiitti deebi’uun irra ture, sababa tatamsa’ina vaayirasii kanaatiin haga yoonaa turaniiru.

Har’a garuu hojjettoonni miiliyoonaan lakkaa’aman hojiitti deebi’aniiru.

Koroonaa vaayirasiin lubbuu namaa galaafachuudhaan sars akka caale Dhaabbati Fayyaa Addunyaa beeksiseera.

Bara 2003’tti dhibeen sirna hargansuu nama miidhu Sars (severe acute respiratory syndrome) biyyoota 20 ol keessatti bifa weeraraan dhalatee lubbuu namoota 774 galaafatee ture.

Vaayirisicha jalqaba Chaayinaa, bulchiinsa Hubei, magaalaa Wuuhaan keessatti Muddee darbe mul’ate.

Ergasii gara kutaalee Chaayinaa biroo fi biyyoota Addunyaatti wayita tatamsa’uu eegalu Dhaabbati Fayyaa Addunyaa Amajjii 30 wal’aansa fayyaa hatattamaa labseeera.

Facebook Comments