Hakiimni waa’ee Koroonaa vaayiras jalqaba dubbate dhukkubichaan du’e.

Hakiimni waa'ee Koroonaa vaayiras

Hakiimni waa’ee Koroonaa vaayiras jalqaba dubbate dhukkubichaan du’e.

Hakiimni lammii Chaayinaa waa’ee dhukkuba balaafamaa Koroonaa vaayiras yeroo jalqabaaf akeekkachiisuu yaale du’aan boqochuusaa hospitaalli isa wal’aanaa ture beeksise.

Lii Weenliyaang yeroo hospitaala Wuhaan keessatti hojjechaa ture dha kan vaayirasichaan qabame.

Baatii Mudde keessa waa’eelota waa’ee vaayirasii balaafamaa kanaa himee ture. Poolisiin garuu ”oduu sobaa” akka dhaabu itti hime.

Waa’ee du’a isaallee gabaasa wal-faallessutu bahaa ture. Amma garuu miidiyaa Piipils Deeyilii jedhamu kaleessaa du’uu isaa himeera

Vaayirasiin kun Chaayinaa keessatti namoota 636 yoo ajjeesu, 31,161 dhukkubichaan hubamaniiru.

Lakkoofsi namoota du’anii warreen gaafa Kamisaa dabalatee 73 gaheera.

Vaayirasichi infeekshinii sirna hargansuu irratti uumeetu, mallattoo ho’i qaamaa dabaluun qufaa gogaa waliin jalqaba.

Namoonni dhukkubichaan qabaman irraa fayyuuf carraa guddaa qabu.

Facebook Comments