Jilli Ministira Koonstiraakshinii fi Misooma Magaalaa Aadde Ayishaa Mohaammadiin  durfamu Fooramii Magaalootaa Adduunyaarratti hirmaachaa jira.

OBN Gur. 02, 2012- Jilli Ministira Koonstiraakshinii fi Misooma Magaalaa Aadde Ayishaa Mohaammadiin  durfamu Fooramii Magaalootaa Adduunyaarratti hirmaachaa jira.

Fooramiin Magaaloota Adduunyaa 10ffaan kun Mata duraa ‘’Carraawwan Magaalootaa: Kalaqaa(Innovation) fi Aadaa Walqunnamsisuu’’jedhuun har’a Eemeretoota Araba Gamtoomanii, Abbuu Dhaabiitti taa’aamaa jira.

Jilli Ministira Ayishaan durfamuus kan garee 20 ol kan qabuu fooramicharratti hirmaachaa jira.

Fooramii torban tokkof turu kanarratti hirmaattoon kumaan lakkawwaan kan irratti hirmaatan yoo tahu waltajjiiwwan garagaraa, muuxannoo waljijjiruu fi egizibishinoonni ni adeemsifamuu jedhameera.

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti, Daareektara Olaanaa ‘UN Habitat’ Maayimuunaa Moohaad Shaarif  dabalatee Ministiroota biyyoota garagaraa, Aanga’oota Misooma Magaalootaa, Kantibootaa fi Hayyoonni Addunyaa Fooramichaarratti hirmaataa jiru.

Fooramii kanaratti Barreessaa Olaanaan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii obbo Antooniyoo Guutaareez  ergaa dabarsuu isaanii odeeffannoon  Ministeerichaa irraa arganne ni mul’isa.

 

Facebook Comments