Jilli miseensa paarlaamaa Awurooppaa Gamtaa Afriikaa daawwachuufi

Jilli miseensa paarlaamaa Awurooppaa Gamtaa Afriikaa daawwachuufi

 

 

 

OBN Gurraandhala 17-2012- Jilli miseensa paarlaamaa Awurooppaa Gamtaa Afriikaa daawwachuufi

Jilli Komiishinii Awurooppaa Gurraandhala 19,2012 Gamticha ni daawwatu jedhameera.

Turtiisaanii kanaanis hoggantoota Gamtaa Afriikaa waajjiin akka wal argaan himameera.

Torbee itti aanu keessa ammoo hariiroo Gamtaa Awurooppaa Afriikaa ilaalchisee Tarsiimoon haaraa ba’e ifa ta’a jedhameera.

Tarsiimoon haaraa hojiirra ooluuf jedhu kun Afriikaa fi Awurooppaa daran kan walitti kan fidu; waldeeggarsa dinagdee fi misooma itti fufiinsa qabu cimsuuf kan gargaaru jedhameera..Madda:- EU observer

Facebook Comments