Tarki, Istaanbuulitti balaa Xiyyaaraan lubbuun namoota sadii galaafatame

OBN Amajji 28,2012- Istaanbuulitti Xiyyaarri imaltootaa bakka quubaturraa mucuccaate bakka sadiitti qoodamuusaatiin lubbuun namoota sadii yoo darbu imalttoota 179 ammoo miidhamoosaani gabaafameera.

Xiyyaarri Peegaasas imaltoota 183 fi hojjattoota xiyyaarichaa qabate Lixa Tarkii irraa ka’uun  Istaanbuulitti Buufata Xiyyaaraa Saabihaa Guuchan quubachuuf wayita yaaluu sababa rooba cimaa roobeen mucuccaachuusaatiin balichi muudachuusaa ibsameera.

Balaa roobii galgala kaleessa gaheen namoonni sadan hospitaalaatti ergamanis lubbuusaani baraaruun danda’amuu baatuus imaltoota biroorratti miidhaan dhaqqabe yaaddoo akka hin taane Ministirri Fayyaa biyyatti himaniru.

Miidhamtoonni balaa kanaa hospitaalaa 18 keessatti tajaajila wal’aansaa argachaa jiraachuu mootummaan biyyatti beeksiseera.

Xiyyaarri Booyingi 737-86J jedhamuu kun bakka quubaturraa meetira 50 hanga 60 erga mucucaate booda bakka saditti qooddamuusaa ‘The Guardian’ gabaaseera.

Facebook Comments