Tiwuteriin tooftaa odeeffannoo dogoggora to’achuu isa dandeessisu hojiirra oolchuufi.

Tiwuteriin tooftaa odeeffannoo dogoggora to’achuu isa dandeessisu hojiirra oolchuufi.

 

 

OBN Gur. 13,2012- Tiwuteriin tooftaa odeeffannoo dogoggora to’achuu isa dandeessisu hojiirra oolchuufi.

Kaampaanichi Namoota bebbeekamoo fi siyaasaa odeeffannoo sobaa fi miidhaa geessisuu danda’an Tiwuteriin wayita gadhiifaman kaanirraa adda baasuuf halluu sirriitti mul’atuun akka barreeffamu karoorfateera

Odeeffannoo akka malee dogoggorsiisaa ta’an halluu diimaa fi Keelloon akka dibaman ta’as jedhame.

Odeeffannoon dogoggoraa Tiwuteriin akka hin gadhiifamneef tooftaa ittiin hambisuu danda’amuu irratti hojjechaa akka jiru dubbii himan kaampaanichaa himaniiru.

Kaampaanichi tooftaa kan yoomirraa jalqabee hojii irraa akka oolchu hin baramne.

Facebook Comments