Yaman keessatti dursaan al-Qaa’idaa ajjeefame

dursaan al-Qaa'idaa ajjeefame

Yaman keessatti dursaan al-Qaa’idaa ajjeefame

Bara 2015 irraa eegalee garee al-Qaa’idaa kanneen biyyoota Arabaa galaanaan marfamanii argaman keessa socho’an, AQAP, dursaa kan ture Qaasimal-Raayimii Yaman keessatti haleellaa qilleensarraa Ameerikaan gaggeessiteen ajjeefamuu Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatan.

Hoogganaan kun bara 2000 as haleellaawwan fedhii Ameerikaa laamshessuuf raawwataman hedduu keessatti hirmaataa ture.

Hoogganaan duraanii haleellaa qilleensarraan Ameerikaan raawwatteen akkuma ajjeefameen namni kun aangoo qabate.

Gareen al-Qaa’idaa biyyoota Arabaa galaanaan marfamanii argaman keessatti kan hundaa’e bara 2009 ture.

Gareewwan al-Qaa’idaa Sa’uudii Arabiyaa fi Yaman keessa socho’antu wal ta’uun hundeessan.

Olaantummaa biyyoonni lixaa, keessattuu Ameerikaan naannawa biyyoota Arabaatti agarsiistu qolachuuf kan hundaa’eedha.

Gareen kun Yaman keessatti akkaan milkaa’aa ture, goolama siyaasaa biyyattii keessa jiruufis sababa ta’eera.

Oduun ajjeefamuu al-Raayimii dhuma Amajjii irraa egalee tatamsa’ee ture, gareen kun Guraandhala 2, hoogganaan isaa lubbuudhaan jiraachuu viidiyoo gadi dhiiseen mirkaneessee ture.

Inumaa haleellaa humna waraanaa galaanarraa Ameerikaa yeroo darbe Pensacola, Filooriidaa keessatti raawwate isatu hoggane jechuun ibsanii turan.

Ammas ibsi Waayit Haawus keessaa ba’e al-Raayimiin ajjeefamuu isaa malee yoom akka du’e hin ibsine,.

Facebook Comments