Yeroo ammaatti namni Koronaa vaayirasiin shakkamee buufata foo’insaa keessa jiru akka hin jirre Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiise.

Yeroo ammaatti namni Koronaa vaayirasiin shakkamee

Yeroo ammaatti namni Koronaa vaayirasiin shakkamee buufata foo’insaa keessa jiru akka hin jirre Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiise.

Itoophiyaan eeruuwwan koronaa vaayiras 39 sakatta’uushee himte.

Faca’iinsa koronaa vaayiras ilaalchisuun hanga ammaatti eeruwwan 39 Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaaf dhiyaatanii eeruwwan hundi sakkata’amuu isaanii direektarri olaanaa Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr Eebbaa Abaata himan.

Eeruuwwan kennaman 39 keessaa namootni 14 mallattoon kan irratti mul’atte waan ta’ef giddu gala foo’iinsaa turanii qorannoon laaboraatoorii adeemsifamuu fi vaayirasicharraa bilisa ta’uu isaanii himaniiru.

“Yeroo ammaatti namni Koronaa vaayirasiin shakkamee buufata foo’insaa keessa jiru hin jiru” jedhan Dr Eebbaan.

Sakkatta’iinsi ho’a qaamaa Buufata Xayyaaraa Idil addunyaa Boolee fi Buufata Xayyaaraa fi baaburaa Dirre Dhaawaatti taasifamu cimee itti fufuu isaa kan himan daayrektarichi Amajjii 14 hanga Guraandhala 02 bara 2012tti imaltoota 172,000 ol sakkatta’amuu isaanii himan.

Yeroo ammaattis kutaalee biyyattii garaa garaatti buufataalee sakkatta’iinsaa 27 keessatti sakkatta’iinsi ho’a qaamaa adeemsifamaa jiraachuu dubbatan.

Gama biraatin balaliistota xayyaaraa fi keessumeessitoota xayyaaraaf Kooroonaa vaayiras ilaalchisee leenjii kennuuf maanuwaaliin qophaa’ee akkaataa qajeelfamni Dhaabbata Fayyaa Addunyaa jedhun leenjii kennuf qophii ta’uu isaanii himan.

Kana malees golgaa afaanii fi funyaanii (mask) 21,000 ol dhaabbileef raabsamuu isaas dubbatan.

Gama qorannoo shakkamtootaan “kanaan dura samuuda shakkamtootaa gara Afriikaa Kibbaatti erguun qorachiisaa kan ture yemmuu ta’u deeggarsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa fi CDC Afriikaa irraa arganneen guyyaa sanbata xiqqaa irraa eegalee qorannicha biyyuma keessatti taasisaa jirra” jechuun Dr Eebbaa Abaata himaniiru.

 

Facebook Comments